O chápaní

autor:: Norbert

rubrika:: rozpravky

O chápaní


Pochopiť vraj znamená nájsť vhodnú analógiu. Ak si to prevedieme do zrozumiteľnej reči, potom istú vec chápeme, ak sa nám na niečo podobá. Táto podobnosť môže mať pochopiteľne (prepáčte, že tu operujem s pojmami ešte predtým, než boli riadne vysvetlené, ale stretnete sa s tým vo všetkých filozofických úvahách) rôznu mieru, ale k tomu sa ešte vrátime.

Z definície chápania, ktorú tu rozoberáme okamžite vyplýva, že musíme mať k dispozícii nekonečný počet entít, aby sme mohli úplne všetko porovnať. Začnite o niečom trocha uvažovať a hneď vyvstane to debilné nekonečno! Je všade, nechápem, ako niekto môže ešte pochybovať o jeho existencii (viacnásobné ospravedlnenie).

Vec teda chápeme, ak nám niečo pripomína. Dosť voľná definícia, ale ja som ju nevymyslel. Skúsme ju troška okresať, a to kvantitatívne. Kvalita v procese porovnávania je podľa môjho názoru dosť evidentná, typický znak veci je jej typický znak a basta.

Ak má teda nejaká vec, ktorú chceme pochopiť x rozpoznávacích znakov, koľko z nich potrebujeme zhodných s inou vecou, aby sme pochopili druhú na základe prvej?

Silná definícia by vravela, že musia byť úplne zhodné. Teda napríklad, svoju ženu pochopím, až vtedy, až stretnem presne takú istú ženu. (To dúfam až tak nehrozí.) Teda ju nikdy nepochopím; ak ju predsa len chcem (pochopiť) musím zahodiť túto definíciu (miesto ženy). V praktickom živote je vždy lepšie dať prednosť konkrétnemu pred abstraktným, aj keď je toto pravidlo len empirické.
Podľa slabšej verzie by platilo, že postačí zhoda niekoľkých typických znakov veci, pričom ich počet bude menší ako všetky znaky veci, ktorú sa snažíme pochopiť. Lenže to je strašne subjektívne! Podľa tejto definície pochopíte žraloka ak ste predtým pochopili (videli) veľrybu, čo je nonsense. Za istých okolností by sa takto dal pochopiť chlap iba na základe kontaktov so ženami, čo ešte zosilňuje argumentáciu proti.

Ako teda preformulovať definíciu, z ktorej sme vyšli tak, aby bola použiteľná? Takto:
Pochopiť nejakú entitu znamená nájsť podobnú entitu v nekonečnom mori entít a to tak, aby sa pomer rovnakých rozpoznávacích znakov druhej entity oproti prvej v pomere k celkovému počtu typických znakov prvej entity blížil k číslu 1.

A toto je teda riadne syzifovská práca, to iste chápete, aj keď ste náhodou nič z toho, čo som tu napísal vôbec nepochopili.


Nabudúce si troška poobraciame moju definíciu nepochopenia:
Nepochopiť znamená slobodne odmietnuť myšlienkový proces vedúci k pochopeniu, či už z časových, alebo iných praktických dôvodov, alebo aj len tak.

napísanísané:: 25.7.2009

prečítalo:: 741 ludí