Rúra

autor:: James Juyce

rubrika:: poezia

Zraková rúra v rašelinisku
čo tam asi tak?

Na koho sa tak zápalisto?
až hnisavé blčanie
a tuhý znoj z mihalníc

Prečo bočíš?
z akého dôvodu sa strániš?
poza kroviská zakrádaš
na špičky našľapuješ

Len hrdo celou

No len popusti svoju klenutú stupaj
nech kalorická prsť vyšľahuje z očníc

napísanísané:: 22.5.2009

prečítalo:: 771 ludí