Pièce détachée (part 2)

autor:: IKPi

rubrika:: poezia

Môžeme prejsť cez cestu,
naraz!
S hlavou sklonenou poniže ramien
zahľadený do seba,

alebo sa obzrieť a vidieť
ty mňa a ja teba,
ako tam kráčaš,
vzpriamená postava.

Ty a Ja, ja a ty.
Jing a jang, jang a jing.

Dve tváre odvrátene od seba
chrbtami v tráve ležia.
Spoločne tvoria akúsi
mentálnu priepasť.

Viem, asi mi hrabe.
Stojím tvárou tvár človeku od ucha k uchu,
ktorý pred chvíľou ešte ako priateľ priateľovi podával mi ruku.

Počujem hlasy,
mávam preludy,
rôzne pretvorené skutočnosti.

Dotkni sa ma a som tvoj.
Zober si ma a oddám sa ti celý.

Tichý úsmev s povzdychom zabijaka
obzerá si sám seba.
Pozerá sa do zrkadla
a vidí v ňom teba.

Ja som ja
a som i ty.
Som súčasť našej identity.

2 odlišné súčiastky
zvarené nasilu.

napísanísané:: 28.2.2009

prečítalo:: 702 ludí