Obrady

autor:: Sim Sarabim

rubrika:: poezia

Mráz
vysušil pery
oráčinám.
Drobné pukliny zeme
sa poroztvárali
a žiadali obete za svoju
bolesť.

Stovky prázdnych zobákov
tupo hľadiacich na sklenené jablone
s priesvitnými plodmi,
aj stratený palčiak
Milana Rúfusa-
všetko pochovali
pospolu
v skromnom, priliehavom
odeve.

Slnko,
do krvi vyštípané
sa z posledných
síl
vyškriabalo
za horizont
&
v zákulisí si
priložilo
na omrzliny
termofor.

Raňajšia hmla
zarážala svojou
absolútnou
hustotou
& mliečnou konzistenciou.

Ľudia ešte netušili,
že ich žeravý kotúč
sa v noci celý vyparil.

Dym
z komínov
ten vrtošivý kúdeľ
ako prvý vnikol do hmly,
pochopil svoj pôvod
a zanikol.

Hmla je najspoľahlivejšou
špongiou sveta.
Spravodlivo do seba pojíma
úplne
všetko.

napísanísané:: 17.1.2009

prečítalo:: 876 ludí