Výlet

autor:: neab

rubrika:: poezia

Z celého popoludnia si
pamätám len ako chutí macaron
a holuby v prachu
a že vzduch voňal mokrými psami
a to je celé
a už aj z toho ma bolí hlava

Z večera si nepamätám nič
pre zmenu
a je to dobre
načo si pamätať hanbu a kvílenie

Z rána si pamätám suchoty v ústach
a nepríjemný pocit na duši
a roztrhnuté spodné prádlo kohosi
a zimu na záchode

Z vlaku si pamätám ako som
nad všetkým rozmýšľal
a snažil sa spomenúť na to
čo možno že ani nebolo

Potom som zaspal
a poslintal som si limec kabáta

napísanísané:: 5.1.2009

prečítalo:: 889 ludí