Keď nenapodobiteľnosť prestala existovať...

autor:: Sim Sarabim

rubrika:: poezia

Kresťanský Boh
reinkarnovaný do drobného
thajského mužíčka
žije v poslednom dažďovom
pralese.

Na drsné striebro
zaznamenáva (s jemnosťou elektrokardiografu)
šum palmového lístia.

Tlkot úderov
sa šíri ezoterickou rezonanciou,
ktorú zachytia lovci pokladov.

Zabijú drobného striebrotepca
& odniesú všetok vzácny lup
civilizovaným ženám.

Tie uznajú, že ich tvorca mal kreativity nadostač.

napísanísané:: 23.12.2008

prečítalo:: 924 ludí