Ultrafialová

autor:: Sim Sarabim

rubrika:: poezia

Stromy ako
zdrevnatení ľudia
zasadení hlavami
do zeme.
Z ich končatín
vyviera rýchlotuhnúca hnedočervená
miazga.
Žujem ju
namiesto žuvačky
spolu s rolkou škorice.
Kopce sú
plešaté
koberce
po ktorých sa prechádzajú
ultrafialové obryne.
Prútikár uplietol
plazmový košík
a na trhu
hádže po okoloidúcich
perzeidy.
Z iskrenia
nesplnených želaní
sa vznietili plamene.
Všetko pohltili
a opätovne vyvrátili.

Chlapec, ktorý upadol do kómy
a potom sa prebral,
zmenil svet na nepoznanie tým,
že najprv zmenil seba.

napísanísané:: 30.8.2008

prečítalo:: 985 ludí