Literárny podvečer - deň po ...

autor:: janyr

rubrika:: poviedky
Na počiatku bolo slovo... to poznáme z biblie, ale začiatku Literárneho podvečera, ktorý sa konal včera ( 12.7.2008 o 18.00 hod.) v Bardejove, na letnom amfiteátri, bola báseň Prvé slová od Erika Ondrejičku.
Tento Literárny podvečer zorganizoval Ján Račko (známy aj pod pseudonymom janyr) s pomocou Mestského úradu, oddelením kultúry v Bardejove, Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela v Bardejove a Poľsko – slovenským domom taktiež v Bardejove.
Toto jedinečné kultúrne podujatie, ktoré mesto Bardejov snáď ešte nezažilo otvoril s víziou oživenia literatúry, podporou nielen od hostí, ktorí neodmietli pozvanie, ale aj obnovením literárneho klubu v Bardejove.
Ako prvý z prítomných hostí vystúpil Dalimír Stano, ktorý sa momentálne venuje projektu verse versus verse ako poemat (básnik po drôte). Vysvetlil problematiku tvorby interaktívnej poézie na internete a následne prezentoval vlastnú tvorbu aj z básnickej zbierky Diabolské balady.
Potom nasledovala pieseň od Petra Piatka z Martina, ktorý spestril toto kultúrne podujatie piesňami a hudobnými predelmi. Nik nezapochyboval o jeho kvalitách ako hrou, spevom, zábavnými textami a veľmi chytľavými refrénmi zo svojho albumu Na jednej strune.
Ďalším autorom bol profesor Hraškológie Ján Cíger z Martina. Prítomné obecenstvo preniesol vlastnou cestou do rozprávky, predstavil projekt Janko Hraško ešte žije ... martinského literárneho klubu Mädokýš o.z., ktorý už tretí rok oživuje túto populárnu slovenskú rozprávku, ktorá nielen v podvedomí tých najmenších, ale dospelých (na pódiu bol prítomný „novopečený magister hraškológie“ z kategórie Staré struky – Ján Račko).
Po zábavnej poviedke z debutovej zbierky Výbuch sa k mikrofónu dostal slovenský Radoslav Tomáš z Popradu, ktorý svoje básne prezentoval nielen slovom, ale aj hrou s hlasom, telom a zapálenou cigaretou, ktorá úzko súvisela s básnickým cyklom.
A na rade bol prvý bardejovský autor Peter Staríček. Jeho zaujímavý prednes a práca s hlasom zaujala nie jedného poslucháča a hoci ešte nič nevydal, potvrdil, že v týchto literárnych vodách vie dobre plávať.
Prekvapením tohto podujatia bola aj neplánovaná a vopred neavizovaná zbierka na podporu prvého slovenského Hospica v Bardejovskej Novej Vsi, o ktorej vedeli len jej zamestnanci a samotný organizátor Ján Račko. K slovu sa dostala MUDr. Alica Válkyová. Tá asi troma vetami zhustila úlohu hospicu a pozvala všetkých prítomných na prehliadku tohto zariadenia.
Svoje prekvapenie neskrýval ani Pavol Garan z Dobšinej, ktorý pred prezentáciou básnického debutu Smrť zahroteným prstom potvrdil, že určite prispeje na dobrú vec. Taktiež zaujímavo pracoval s publikom prednesom tvorby naspamäť, či poslednými piatimi kusmi svojho debutu, ktorý je „na roztrhanie“ .
Avizované dve minútky na uvedenie projektu Ravena a literárneho servera www.k6.sk využil aj Igor, správca servera, z Banskej Štiavnice, ktorý ho v krátkosti predstavil.
Aj Richard Kitta z Košíc nadviazal na podporu hospica sv. Matky Terezy. Priznal, že aj on pracoval s postihnutými deťmi a aj v debute Zem tajných obojživelníkov - básne v p(r)óze píše o inom pohľade na svet, či odlišnom svete (očami chorej sestry).
Nasledoval Adam Mihalčin, taktiež bardejovský básnik, ktorý ukončoval druhú hodinku na poetických vlnách tvorbou z básnickej zbierky Namiesto modlitby. Aj napriek tomu, že začínal písať po svojej päťdesiatke zdá sa, že je obľúbeným nielen v Bardejove.
Program sa pretiahol. Na poslednú polhodinku Literárneho podvečera vystúpil Maroš Andrejčík. Vraví sa ako zlatý klinec programu. Jeho prednes nebol výrazný, ale samotné poviedky tak zaujali, že musel ešte pridávať. Všetci zúčastnení sa výborne bavili a to potvrdili nielen hlasným výbuchom smiechu, ale aj dopytom na aktuálnu zbierku poviedok Cartel A, ktorú ponúkol všetkým prítomným.
Zvečerievalo sa . Na pódium pod zapnuté reflektory prichádzali aj začínajúci autori, ktorých tvorba, sa objavuje na internetových literárnych serveroch, boli to Lenka Lenártová, Erik Kukľa, Zuzka Saxunová, či samotný moderátor Ján Račko. Následne na to sa ukončila zbierka pre hospic, počas ktorej sa vyzbieralo 1.695,- Sk. Tie prevzala MUDr. Alica Válkyová, vedúca lekárka zariadenia.
Myslím si, že treba spomenúť aj samotnú pestrosť pozvaných hostí, ktorí sa od seba líšili nielen vekom, vzdelaním a zamestnaním, ale aj literárnou tvorbou.
Nasledovali poďakovania všetkým zúčastneným ako aj sponzorom podujatia a Posledné slová v podaní Ivety Gmitterovej, ktorá spolu s Jánom Račkom moderovala tento Literárny podvečer.
Že to nebol úplný koniec o tom sa presvedčili všetci účastníci. V priebehu pár minút po oficiálnom ukončení sa rozpútala búrlivá diskusia nielen na pódiu, ale aj mimo neho. Každý mal možnosť sa porozprávať s pozvanými hosťami, či zakúpiť si ponúknutú literatúru.
Bolo asi 21.30 hod., keď poslední účastníci tohto podujatia opúšťali bardejovský letný amfiteáter s otázkou, či sa podobná akcia bude opakovať.
„Samozrejme, že bude. Niečo už chystám na september – október, príp. november. - janyr :)

napísanísané:: 13.7.2008

prečítalo:: 1162 ludí