vnútorná pani

autor:: ema

rubrika:: rozpravky

Zasa sama vo svojom svete rieši veci, ktoré nikdy nebudú riešené mimo jej tela. Ten vnútorný život nikdy nikto neobjaví...Nepresiahne hranice telesna. a schránok. Umrie bez toho, aby ho niekto poznal. Celý svoj čas strávil v tme jej vnútorností. Fantóm jej tela. LÁSKA K IKOVI. Už tak dlho blúdiaca po chodbičkách. Čakajúca pri zmyslových receptoroch na podnet spoza hraníc svojho priestoru. Čakajúca na svoju chvíľu, pripravená vyštverať sa von ústami, pretlačiť sa rukami, presiaknuť očami...Oči a uši nemá veľmi rada. Vkráda sa nimi mladá beštia. Jej telo sú iba bodáky, ihly a pichliače a z otvorených úst šľahá horúčosť. A ona tak rada obíjma a bozkáva pani Lásku. Točí sa okolo nej, chodí za ňou, vedľa nej, pichliače rastú a pichajú a narúšajú zamšu... A oheň opaľuje centrum energie. Malá hviezdička spôsobí vatru. Vatra škvarenie..Škvarenie bolesť..A vatra horí. A hreje. A hreje a hreje a hreje a hreje... A vonku zatiaľ plynie iný Emkin život. Za štítom, s maskou... Vedľa tej, ktorá produkuje malé pichľavé beštie. Malé kurvy držiace vysušenú, vyschnutú a strhanú pani v temnote napučaného tela...

napísanísané:: 8.6.2008

prečítalo:: 893 ludí