ná_dych spoza chrbta

autor:: martinchren

rubrika:: poeziapo roku som zas raz

zablúdil do caffe long( kávu

som tu ešte nikdy

nikoho piť nevidel )a znovu sa formujem

do n e k o n e č n apolôh ktoré som tu absolvoval

( tie zo záchoda vynechám )


a chýbajú

síce staré

( o to bližšie )t v á r ektoré sa všetky

otočili svetu

niekam


v d y m ezhmotňujem matné

spomienky navždyz o s t a n úlen ako pocit

vôňa_svetlo

pretečie žalúziu

až do tmy

a naopakč i s t ápoézia

pomedzi ostré

hrany slov rozbitých

pohárov


napísanísané:: 20.2.2008

prečítalo:: 1141 ludí