krátke zamyslenie nad otáznikmi

autor:: Erik Šimšík

rubrika:: poezia

Nie je otázkou –
byť či nebyť!
Ale to či kniha:
Všetky rite sveta aj tá moja
je dostatočne tematická
pre nedeľné posedenie na záchode.
Naturalia non sunt turpia!
/prirodzené nie je nemravné/

Quidquid latine dictum sit,
altum videtur.
/čokoľvek sa povie latinsky,
stále to vyznie vznešene/
Napriek myšlienke vpísanej
dostratena.
Už zostáva len jediné varovanie:

Beda, beda počítačom,
už nikto nezastaví nezmysly
beznádejných básnikov...

pretože:

Poeta nascitur, non fit.
/básnikom sa človek rodí, nie stáva/

Koľko pravdy je v tisíc ročných vetách?
A koľko by som chcel vidieť v tej poslednej?

napísanísané:: 6.12.2007

prečítalo:: 918 ludí