Prečo?

autor:: Zuzana Hrinová

rubrika:: poezia

Prečo klamári
potrestaní nie sú,
a prečo ten,
čo pravdu vraví,
nevyhne sa trestu?

Prečo tí, čo vlastnia peniaze i moc,
nie sú spokojní s tým čo majú,
prečo neponúknu chudobným pomoc,
lež chrbtom sa im obracajú?

Prečo ľudia čestní a spravodliví,
majú život taký ťažký,
a prečo tí, čo podvádzajú v každej chvíli,
ľahšie zdolávajú prekážky?

Prečo tí čo v tvári nie sú dokonalí,
aj keď s dobrým srdcom,
ostávajú sami?

A prečo tí, čo ako anjeli vyzerajú,
nie sú nikdy sami,
aj keď zlé úmysly majú,
aj keď hrešia myšlienkami?

Prečo je to všetko tak,
na tejto Zemi,
vari sa točí naopak?
povedzte mi...

napísanísané:: 7.9.2007

prečítalo:: 1093 ludí