´07

autor:: Luciak

rubrika:: poezia

Dobre sa chodí po tráve bosý,
skáču koníky, lietajú osy...
Skrz margaréty pokosené,
bázlivo vstúpiš do svätyne.

Len prvý človek a ten,
sťaby z kríža sňatý
...s prostými vlasmi.
Povedz len,
nebol by ten svet vari krásny?

napísanísané:: 23.8.2007

prečítalo:: 1397 ludí