...

autor:: mliekoholik

rubrika:: poezia


Mladík kráča po vývrati
Keď dokráča nezapätí
Obhliadne si okolitú
Zeleň vo vývrate skrytu
Víchor bral strechy i kmene
Vody stratili sa v mútnej pene
Dnes však zeleň spod smeti rastie
Skryje sa by ju nezočil pastier
Pastier luku inú však hľadá
Ovečka smetie nikdy nemala rada
Vráti sa na luku keď smetie zhnije
Ovečka rada čistú vodu pije
Búrka už nemusí sa vrátiť
Mladík nerád chodí po vývrati

napísanísané:: 5.8.2007

prečítalo:: 955 ludí