ČO POČUŤ V DYCHU?

autor:: Erik Šimšík

rubrika:: poezia

ČO POČUŤ V DYCHU?

Fúkol
Do kľúčovej dierky
Čakal a potom
Akoby sa jeho dych
Niečoho dotkol
Srdce mu bilo vzrušene
Keď priložil k dierke
Pravé oko
Videl tam dievča
Čo má na jeho dychu
Priložené ucho
Chlapec dvakrát zabúchal
A zakričal:
„Čo počuješ?“

napísanísané:: 25.7.2007

prečítalo:: 1220 ludí