MUNCHOV KRIK

autor:: Erik Šimšík

rubrika:: poezia

Počuješ môj krik?
Áno, môj...
Zabudol som, ty ho nemôžeš počuť,
Je len mojim bremenom...
Znie iba v mojej hlave,
Tak silno,
Nenachádzam odozvu v mojich hlasivkách,
Bolesť prezrádza iba kŕč v tvári,
Spôsobený uviaznutými emóciami,
Dusia ma v hrdle,
Ako by mi pomohlo iba prosté:
Aaaaaaaaaaaaaaa....
Dokonca aj slzy ma opustili,
Už netečú
Už nemôžu,
Už nechcú,
Ostali iba myšlienky,
Ostré ako bodáky,
Bodajú a bodajú,
Už mám celú kožu rozorvanú,
Milión katov, čo sa ma snaží umučiť,
Zbytočné sa brániť...
Nechávam sa bodať z každej strany,
Už nenastavujem ruky, nohy... ako ochranu,
Už sú deravé,
Cez diery ma bodajú bodáky priamo do mojej hlavy,
Načo hľadíš?
Potichu?
Keď ešte môžeš kričať,
Ešte môžeš plakať...

napísanísané:: 24.6.2007

prečítalo:: 790 ludí