Odpočítavanie

autor:: mliekoholik

rubrika:: poezia

Prekroči» dvanás» riek,
vyklčova» jedenás» pňov,
usmia» sa desiatimi spôsobmi na svoju milú,
pomôc» synovi sfúknu» devä» sviec,
odmietnu» osem pracovných ponúk.
Da» odslúľi» sedem obradov za svoje hriechy
a ąes» ráz zhreąi» znova,
napísa» pä» nudných kníh ktoré nik nevydá,
kúpi» si ątvoro okuliarov,
nájs» troch skutočných priatelov
a dvoch z nich preľi»,
jeden krát sa rozlúči» zo svetom,čo máą rád a pochopí», ľe toto bol tvoj odpočet.
Ostáva len dúfa»,ľe si zanechal v človeku dos» na to aby si mohol odís» v pokoji!    

napísanísané:: 19.6.2007

prečítalo:: 930 ludí