Byť

autor:: Marek Lutz

rubrika:: poezia

Byť skalou mŕtvou bez citu a strachu
nemusel by som čeliť svojmu citu.
Byť slepým bez zmyslu zraku
nebál by som sa zhliadnuť
do blankytu tvojich očí.
Mať v ušiach mŕtvo miesto zvukov Tvojho smiechu,
pomohlo by mi.
Mať jasno v sebe, možno
posmelilo by ma k činom
hrdinským i detinským
len či by si si ich priala?
Však prekonať tú hrádzu
obáv,
čo delí ma od snov možných
je pre mňa tak ťažké
Lebo len činom
získať môžem istotu
no ten
tak veľa zničiť by mohol
Konať, alebo len byť, kde som?

napísanísané:: 6.4.2007

prečítalo:: 894 ludí