Meč a kalich

autor:: mliekoholik

rubrika:: psycho

Sila muža je na hrote
hrote meča, pera a penisu
Sila ženy je v hĺbke
hĺbke záľudu, duše a vagíny
Celý život sa snažia spojiť v jedno...
...a prísť na začiatok
Hľadám Ťa na ostrí svojich hrotov,
skrývaš sa mi v svojej hĺbke.

Tlačiť z oboch strán na dvere
obaja chceme dvere otvoriť...
...no ostávajú zatvorené.
Dvere sa otvoria a vzduch začne prúdiť,
vymetie z nás všetok prach

napísanísané:: 19.3.2007

prečítalo:: 1181 ludí