Odklonené rieky

autor:: krovinár

rubrika:: poezia

Slnečný koridor
zo žltých ruží
je ako prerušované
milvanie
v lete
keď vtáčia jarabina
opálená do červena
bezstarostne
máva krídlami
až kým jej strapce
vydraž/d/ené vetrom
nestiahnu sa
v kŕči

výkrik
až do obruby korún
zapáli plameniaky
v očiach oblohy
tlejúcim perím
dotknú sa naposledy
omodrenej strany
mojej duše
a vletia priamo
do pahreby
tvojich nočných
pohrebísk

napísanísané:: 12.10.2006

prečítalo:: 1230 ludí