máš ma rada?

autor:: jINdr:)

rubrika:: poezia

Bola úsmevom mojich pier.
Bola kľúčom od mojich dvier.
Stratil som úsmev i kľúč.
Už nepoznám sa, ju.

Bola niečím, čo dávno niet.
Bola slovami mojich viet.
Stratil som niečo, slová.
Pochopí to len ona.

Bola zvukom, čo som videl.
Bola viac, než bol môj prídel.
Stratil som oči pre zvuk,
svoj prídel, dlane do rúk.

Bola všetkým, keď som ju mal.
Bola tou, čo som miloval.
Stratil som všetko, lásku,
odpoveď na otázku:
„Máš ma rada?“

napísanísané:: 12.8.2004

prečítalo:: 1024 ludí