Prázdno

autor:: Baasja

rubrika:: poezia

Okná
priepasti
samota.

Už zíva čierna jama.

Volá ma na dno
môjho ja.

Kamene
rozbité sklo
nekrvavé rany.

Chýba tu človek
chýba láska
chýba cit.

Mútna vody
kná
priepasti.

Ilúzie
samota
nemé ústa
chromé nohy.

Laná
povrazy.

Hľadá sa zmysel
Hľadá sa to,
čo tu chýba.
vedľa diery stojí
Beznádej.
Des zo žitia.

Prázdne miesta
po nepravdách.
Vrieskajú svojou belobou.
nehybnosť.
chromé telo
neodbytná myšlienka.
Bež!
Zomri!

Bolesť
bolesť
tupá akoby ani nebola.

Samota
cela.

Niet kam ísť.

Vo vnútri teba
ťa nikto nikdy nenájde.

Zomri!
Krič!

Ak chceš
je to márne.

Nič.
tma.

Márne ako každý deň
prázdne ako každý nádych.

Prázdne schránky.
Mŕtve telá.
Slepé oči.

Spútaná duša,
čo sa bojí.
Márny život,
márnejšia smrť.

napísanísané:: 11.8.2004

prečítalo:: 1325 ludí