V sobotný podvečer...

autor:: Adri Halas

rubrika:: poezia

Sklamaný

Láskou... Priateľstvom... Vinobraním

Do prievanu spomienok vystieraš ruku

Tápeš
Hľadáš
Nachádzaš a obchytkávaš...

.... nechápajúc hladíš tých, čo zomreli za horizontom prítomnosti

Pomýlený svetom
sa chytáš za viečka
a zmývaš z nich posýpku ideality

Topíš sa

Držiac ťa v náruči
poskakujem na jednej nohe,
aby som tou druhou mohla kopnúť do zadku každého,
kto ti chce ublížiť...


.... až dosiahnem na seba,
pochopíš,
ako veľmi mi chýbajú časy,
keď sme verili na zázrak...


(.... až dosiahnem na seba,
pocítim,
ako veľmi ťa milujem...)

napísanísané:: 18.9.2006

prečítalo:: 1015 ludí