BRAT

autor:: Narkolepsia

rubrika:: poezia


Zhavranelým okrídleným krikom
rozvinie sa do polnočnej árie mesačného žalospevu
BRAT
Vediacim rukopisom sa ponorí do môjho ostrého tela
Rozvlní dusivý korzet Noci
na pastelové vírenie
Šum našej zastavenej krvi
Rieka nepozemskej lásky v našich alabastrových žilách
V tichu tuším jeho myseľ
Jeho zakrádajúci sa príbeh
Tak rukou nad skleným zvonom bdie zas
BRAT
Berie z tajne známych tepien
moju Bolesť do vlastných úst
Kŕmi ma spánkom
Napája ma milosrdnou láskou
Usínajúcou na hnevlivých nehtoch rána

Sme rovnakým svetom
Jeden z nás bol zabudnutý

napísanísané:: 4.8.2004

prečítalo:: 1248 ludí