...

autor:: hm?

rubrika:: poezia

Dynamicky splývaš
do kože
vtelenie zárodku
kúskov nahých ladení
vydržím
a chcem.

Sledujem obrys
preležaniny po tebe
ak splietaš do dychu
radosť z nás
ostanem dychom prítomná

napísanísané:: 22.5.2006

prečítalo:: 1439 ludí