˚zamrznuty~parazol

autor:: ˚zamrznuty~parazol

rubrika:: poezia

Koleso šťastia
špinavé od zvratkov
tešiacich sa bláznov
točí sa točí
dolu prázdnou ulicou
(plnou rafinovanosti)
a dlávi deti hrajúce sa na chodníku.

Ako inak...

Obete plytkých podvodov
vo svojich tepnách ešte nemajú
zažitú prekérnu politiku
(prízemne davového života)

V tridsiaty deň prišiel prievan,
a my miesto hier - zaliati krvou zabíjame zviera
nášho detstva.
Vraždíme blaženosť a mier,
pretože slasť sa zriedka s láskou strieda.

Nezmyselná paranoia,
Ostal len prázdny žalúdok
a pocit šťastia bez moci.

Trávenéný jedom tichej kobry
bez rozumných pohnútok
sedím, bdiem a hľadím do noci.

Café Aura...
Tequila a kilá tabaku.
Ca va?
Ca va bien -
v magickom objatí metanolového zázraku.

napísanísané:: 13.4.2006

prečítalo:: 1086 ludí