podstawowa ....základná

autor:: fukolt

rubrika:: poezia

Podstawowa

možno sa trámy
chrámu
polámu ako zápalky
i wszystko
będzie jak
na początku
świata
lúčne stromy
lenivo zložia svoje
vlasy do rúk
stvoriteľa
a ty sa poberieš

možno tou
svojou
drogą

i nie będzie
więcej światła
i nie będzie
więcej nocy
bude iba
priestor našich
myszli
v jedinej
kvapke vody
stekajúcej
ku koreňom
***

i wszystko
będzie jak
na początku
świata

a všetko
bude ako
na počiatku
sveta

drogą
i nie będzie
więcej światła
i nie będzie
więcej nocy

cestou
a nebude
viac svetlo
a nebude
viac noc

myszli

myšlienok

napísanísané:: 7.4.2006

prečítalo:: 1095 ludí