Mesačná

autor:: Adri Halas

rubrika:: poezia

Reval si ako sviňa na zakáľačke
a vykrútenou grimasou v tvári
si ma uviedol do rozpakov smiechu

Úplne som ťa dorazila....

.... smiešnymi pohybmi bokov
a nevinným pohladením v záveri
vysokoorgastického trasu končatín

A potom som sa postavila do okna...

Mesiac,
presvitajúci cez sklo mojej hrude
ťa osvietil práve vo chvíli,
keď som ťa nechala napospas
jedinému slovu z nutnosti:

... vypadni!

napísanísané:: 15.3.2006

prečítalo:: 894 ludí