Bude mi to chýbať

autor:: Matej Priest

rubrika:: poezia

Cez rozbité sklo
vidím soľ lámajúcu ľady
a polámané vzťahy

Cez rozbité sklo
vidím deti hrajúce sa v snehu
Spomeniem si na naše snežné zámky
topiace sa v odmäku
na omrznuté prsty
vyzvážené šťastím
zdanlivo bez dôvodu

Cez rozbité sklo
na mňa fúka vietor južného smeru
a vzbudzuje túžbu odísť niekam preč
pomáhať ľuďom

V rozbitom skle
vidím odraz slnka
v ňom sú všetci rovnakí
ako všetci

S rozvahou lovca lososov
čo stojí v spenenej rieke
skúšam platnosť fizikálnych teórií

napísanísané:: 15.2.2006

prečítalo:: 837 ludí