Vanilka, svet a háranie sa...

autor:: Adri Halas

rubrika:: poezia

Vanilka, svet a háranie sa...

Na tvári mám
(máš.... máme)
tri znamienka drzosti...

Dívam sa na nás
ako na dve
hárajúce sa sučky
uprostred arktickej pustatiny...

... rovník vášne v nás rozfúkal
piesok niagarskej púšte...
(...a možno púšte Gobi...)

Spermatickým oceánom chladu
zahasím
(alebo to spravíš ty?
..... neverím...)
to,
čo sa postavilo
v tebe...
(alebo na tebe?)
.... pod vplyvom môjho dychu

A svet sa smeje ďalej
Na(j)ďalej je blízko k nám...

Pod korunou kráľa Šalamúna
umiera jedna milióntina
kilometra tvojich
(našich)
igelitiek
preplnených
vanilkovou zmrzlinou

napísanísané:: 1.12.2005

prečítalo:: 920 ludí