JOHNY

autor:: vesna

rubrika:: haluze/blbosti

...všade budú kocky,
rozsypú sa ti po horizonte,
tie trápne geometrické pomôcky,
dorežú ti ruky škaredými hranami,
výhlad sa zaperí havranmi,
zapení bublinami.
rozpadne sa ti možná budúcnosť
na dve škaredé polovice
na karmínovú úbohosť
a vlnovky hrdze,
na teba revúce
ničotu
nútiace
šíriace
tvoje synapsie už viac nič nepochopia
škeriace
sa ti priamo do xichtu
zomrú radšej vlastnou rukou
lebo nevedomosť je kurva.
a ty vstaň a chodˇ
just walk
iba tak
nič už nebude ako predtým
lebo som tam bola v piatok
18.novembra....
(v zákaze absurdnosti)

napísanísané:: 23.11.2005

prečítalo:: 1434 ludí