les

autor:: Dharma

rubrika:: poezia

les nonsens qui viennent
nezmysly čo prichádzajú
sont si laches
sú také fádne
mais qui pourrait lire
a kto može čítať
tous ce qu il m ecrire?
všetko čo mi vypisujú?

les nonsens qui viennet
nezmysly čo prichádzajú
sans meme dire bonjour
bez najmenšieho pozdravu
mais qu on pourrait faire
však čo vieme urobiť
pour les elliminer?
aby sme ich mohli vyhodiť?

les nonsens qui partent
nezmysly čo odchádzajú
sans avoir etre compris
bez bytia pochopenými
mais qui eux avait dit
ale no kto im povedal
bienvenus a tous prix?
za každú cenu ste vítaní?

les nonsens de tous les jours
nezmysly všedných dní
les nonsens de la nuit
nezmysly jednej noci
n essayez pas les dire
nesnažte sa ich vysloviť
les nonsens qui resurgit...
nezmysly čo sa vedia zobudiť...

napísanísané:: 14.10.2005

prečítalo:: 1143 ludí