O veľkosti

autor:: winy

rubrika:: poezia

Nastúpil som dnu a nevedel som, že viac už nevíjdem.
Videl som ho a bol som pri tom, keď sa to náhle udialo.
Dostal nápad. Veľmi chcel spraviť niečo veľké,
Keď náhodou nešlo ani nič v telke
A nápad si ho podmanil.
A zem sa zatriasla pod nami.
Pod nim a pod mnou, z nášho stanoviska
Zabudnúc na komplex, že som taka nízka
Ale pri vrcholci, pri kríži
Pri kulminacnom bode…!
Zbadala som záblesk, zbadala som zblízka.
Keď vletel dnu a von chcel ísť.
Ale uchá mal veľké
A ako vo filmoch, čo frčia práve v telke
Ho zatiahol, potiahol (ukradol) až to zabolelo.
Všetko bolo v zhode z fyzikálnym poriadkom.
Aj dopravným. Zem sa pohla pod nami.


No povedzte, kto môže byť pri zrode nápadu
Okrem jeho predchodcu a autora?
Nápad, to je potvora.
Vojde dnu a chce vonku,
Nevidiac, že premýšľam a trápim sa s ním spolu
Nie, to preňho nehrá žiadnu veľkú rolu,
Chce si šantiť tak trochu
Občas vstúpi z vrtochu ak máš chuš byť aspoň chvíľu veľkým.
Občas vstúpi, chyť ho vtedy pevne.
Keď už vstúpil, nech už nevystúpi.
Moju cestu prechodnú za účelným cieľom
Uhral v koniec patový spraviac pri tom prielom.
Len prečo nevystúpil spolu so mnou?
Vrazil do mňa telom,
prečo len nevystúpil so mnou?

napísanísané:: 11.10.2005

prečítalo:: 1060 ludí