Ľudské správanie

autor:: amarimi

rubrika:: poezia

Poznanie ma nesie
na operenom tele
ponad zákonom vykrútené
ruky tmavých mužov,
ponad šibenice vlastnej
hlúposti a zahríbené
mestá. S neočakávaným
zjavením vrážajú do mňa
steny svetových strán,
no stále nasledujem
vzdialené volanie ľudského
správania v druhom JA
zatvoreného okna.
Odtlačky prstov
prišpendlili ma na sklo.

napísanísané:: 27.9.2005

prečítalo:: 897 ludí