Vyznanie viery pre tých ktorý trpia

autor:: le giovani

rubrika:: poviedky

Žiadal som od Boha silu, aby som sa mohol presadiť.
-Urobil ma slabým, aby som sa naučil pokore...

Žiadal som od Boha zdravie, aby som mohol urobiť veľké veci.
-Ochorel som, aby som mohol urobiť niečo hodnotnejšie...

Žiadal som bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.
-Dostal som biedu, aby som sa stal múdrym...

Žiadal som moc, aby ma ľudia velebili.
-Dostal som bezmocnosť, aby som cítil potrebu Boha.

Žiadal som všetko, aby som mohol mať radosť zo života.
-Dostal som život, aby som sa mohol zo všetkého radovať...

Nedostal som nič s toho, o čo som žiadal, ale dostal som
všetko, v čo som dúfal...

Som najbohatší s obdarovaných.

napísanísané:: 2.5.2004

prečítalo:: 1092 ludí