KVAPKY

autor:: inkognito

rubrika:: poezia

Zostatky slov padajú po stenách
ako kvapôčky sĺz,
lemujúcich prekážku pred tebou.
Nevedno kedy uzrú detail svetla
a nájdu poznanie a zmysel
vzorca duše vzájomného prepojenia.
Stopy za ich cestou,
vrývajú sa do pokožky tvoriac jazvu,
hľadajúc úlomky odrazu
dotyku sna.
Súzvuk kvapiek tvorí melódiu duše,
tóny nesú smútok a rozplývajúcich sa
kriviek tvojich dlaní.
Dlaní, ktoré utkveli mi v pamäti,
ako stožiare,
opustené a odrezané od sveta
lásky.
Sú ako ja, v priestore stojace
a čakajúce na dotyk nežného stvorenia.

napísanísané:: 24.8.2005

prečítalo:: 1421 ludí