Oslava Shakespearova

autor:: David

rubrika:: poezia

Po temnom precitnutí,
hľadáme v zabudnutí,
tváre antickej tragédie.

Skryté sú v zlomenom,
prístrešku pod tieňom,
plesnivej drapérie.

---

Pátrame pohĺadmi,
letmými za hradby,
pevnosti moci,

Zízame bez citu,
na cesty pocitu
v bezsennej noci.

---

S pohľadom mlhavým,
trápením zdĺhavým,
prechádzaš ránom.

Zahliadneš cez slzy,
nemú tvár medúzy,
i krvavý kánon.

---

Ty nezištne, naivne,
opäť ju privinieš,
a sklopíš oči.

Kruto a odvážne,
pevne ťa poviaže,
a spácha zločin.

---

Keď po temnom precitnutí,
nájdem ťa v zabudnutí,
plesnivej drapérie,

V slzách ťa naivne,
na hruď si priviniem,
a spácham zločin.

napísanísané:: 14.3.2004

prečítalo:: 1332 ludí