MOmentalna

autor:: Matej Priest

rubrika:: poezia

v zrusenom
vzrusenom stave
s vinami predkov
na pleciach
bludiaci
stratenou nadejou
(alejou?)
sam
mozno v zime
so silou boha
alebo len unavenej
umucenej
bábky zmrtvychvstania
ciaru zivota
nikdy nepochopim
(neuchopim?)

napísanísané:: 19.8.2005

prečítalo:: 854 ludí