PRE NÁDEJ AJ UMRIEŤ

autor:: inkognito

rubrika:: psycho

Kam až siaha ľudská slabosť?
Všade tam, kde už niet myšlienok
na záchranu.
Všade tam, kde mozog sa
vzpriečil myšlienkam čistým.
Všade tam, kde zámerom
zlým skutkom sa vedú monológy.
Všade tam, kde bolesť dáva
chabú, ale na druhej strane tríznivú
nádej.
Kam až siaha?
Pozrieť sa sám sebe do očí,
to bolí.
Vzoprieť sa a bojovať,
jaj niet síl ani žiť ďalej.

napísanísané:: 4.8.2005

prečítalo:: 1405 ludí