keď mi bolo lúto...

autor:: katkarinka

rubrika:: poezia

Tiché mlčanie,keď kľačanie pred tebou by bolo márne,za spomienky dávne,smrť v tejto minúte,v snehovej komnate-väzení,na krv sneh premení,človek roztečený,z kože vyzlečený,zamrzla slza,opadla hrdza dávnych výčitok za polročný zážitok,rozprávku o zabudnutí spieva človek prebodnutý,bez svedkov,hlava plná zmätkov na podnose leží,kým dážď tíško sneží,aby zakryl pravdu,dojemnú skladbu hrajú pri poprave,stala sa popráve osudom mojim,rozsudku sa bojím,sťatia,vety sa krátia medzi nami dvomi,čudujú sa stromy,sú sklamané,konáre zlámané majú od našich chýb,lakomý žid do očí sa smeje,dnes,keď zlato zlatom nie je...

napísanísané:: 16.1.2004

prečítalo:: 1524 ludí