...

autor:: Radanka

rubrika:: poezia

Moje telo sa chveje,
všetko ho desí.
Smútok vo mne zreje,
dušu nič neteší.

Spadla slza a za ňou druhá,
vpila sa do zeme,
cesta je ešte tak veľmi dlhá,
kam vlastne ideme?

napísanísané:: 12.1.2004

prečítalo:: 1058 ludí