dážď

autor:: jINdr:)

rubrika:: poezia

Vtedy cítil som, ako
zima je, vonku leje,
nás vietor neodveje.

Pocítil som cudzie teplo,
túžil zažiť ďalšie dažde.
Nech prší, sa teší telo,
viac vášne káže každé.

Kvapka steká,
strecha kvapká.

Aký zmysel by malo,
slnko, ktoré by hrialo?
...
Teraz prežívam trpko,
že slnečný lúč hreje,
veď kam to s nami speje?

Pociťujem zvláštny chlad, a
túžim zažiť inú zimu.
Ak ma z rána nemáš rada,
neviním, nevidím vinu.

Zmrzla láska,
mráz zmrkol sa.

A keby vonku lialo,
i to by bolo málo.

napísanísané:: 23.2.2005

prečítalo:: 1069 ludí