slavo - počítanie mŕtvol slavo - cesta II slavo - mal som viacej čítať slavo - celý svet je zasraný sračkami slavo - stál a opieral sa o košík slavo - obyčajná noc akých budú stovky slavo - parkovisko slavo - cesta slavo - bonus slavo - zatiaľ čo obraz kľudne visí slavo - prvý deň v práci slavo - diaľnica slavo - blbost slavo - fragmenty slavo - posteľ slavo - bez názvu - zatiaľ slavo - prd slavo - prístupné nad 18 rokov slavo - došiel z Anglicka a išli sme piť