andrej sitniansky - Báseň po smutnom povzbudivom rozhovore so vznešeno andrej sitniansky - .................... andrej sitniansky - Vesna andrej sitniansky - Snaha o múr andrej sitniansky - Akosi sa mi rozpadáva svet /III/ andrej sitniansky - Omyl neomylný andrej sitniansky - Báseň, napísaná v čase andrej sitniansky - ruch andrej sitniansky - /nezima 2004/2005, Žilina/ andrej sitniansky - Báseň napísaná po Tvojej básni andrej sitniansky - Báseň, zapísaná v meste na Váhu, zvanom Žilina, v