Topor Tantrár - Vybrané spisy z budúcej pozostalosti I. Topor Tantrár - -Nespavosť-